Xem vảy gà có quyết định là gà hay hay không ?

Xem tướng gà hay hay dở là xem toàn bộ con gà. Không phải chỉ có vảy mà đã quyết định là gà hay hay dở. Đấy chỉ là một khía cạnh trong toàn bộ mức độ hay hay dở của gà.

Thí dụ gà có vảy án thiên được xem là gà có vảy quí do gà có sức khỏe dẻo dai, né tránh tài tình. Nhưng do ẩn tướng không có, bí tướng cũng không thì gà có vảy này chưa hẳn là gà quí.

Một thí dụ là gà có vảy phủ địa ở cựa, sát đầu bốn ngón chân là vảy rất tốt, thế nhưng mỏ gà lại khoằm, không đạt yêu cầu, thì hỏi vảy phủ địa ấy có tác dụng gì chứ ?

Một thí dụ khác là gà có vảy ngậm thẻ tức là đan hai hàng đều, tự nhiên có một vảy nhỏ chen vào đường kẽ nhỏ chia đôi ra. Gà có vảy này đá lung tung, không ra đòn không ra thế gì cả. Nhưng gà có cổ to, dai sức, ra đòn mạnh, nếu bịt cựa sắt vào, thì có nạp vài cái, có thể trong các đòn… lung tung đó ghim ngay vào chỗ nhược của địch, nó toàn thắng.

Như thế xem tướng gà là xem toàn bộ ẩn tướng, bí tướng, vảy gà, lườn gà và ngay cã lưỡi gà nữa.


4/5 (1 vote)