Một trận gà đá kéo dài 90 cực kì hồi hộp, gay cấn với cựa sắt.