Dưới đây là 5 trận đá gà được xem là đá hay nhất tại các trường Thomo

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5