Nghe tiếng gà gáy thế nào mà đoán được gà hay ?

Trước hết bắt đầu từ âm minh trung là tiếng o chót của ò ó o không dài, không ngắn, chỉ trung bình thôi.

Đây là tiếng gáy của loai gà da ga campuchia hay, được mọi mặt, thuộc loại văn võ song toàn, nên mua cho bằng được.

Kế đến là âm minh đoản là tiếng o chót ngắn ngủn, đây là loại gà gan dạ, chí tử bất thoái, đến chết cũng không chịu lùi, càng nên tìm mua.

Thứ nữa là loại gà có tiếng gáy âm minh hùng đoản, gáy to mà lại ngắn, nghe như gáy ồ ồ, là gà bền gan, lì lợm, đá đòn rất hay.

Chót đến là gà rít lên, hai ba tiếng gọi là song phụ âm minh ( hai tiếng rít ), tam phụ âm minh ( ba tiếng rít) là gà quí, hiếm rất khó tìm.

Còn một loại gà không quí hiếm lắm, có thể bất tìm gặp, nhưng lại là chiến sĩ tài ba trên trận mạc đấu trường da ga campuchia. Đây là gà luôn mòm kêu túc túc như gà mẹ túc gà con.

Trên đây là những loại gà nếu gặp nên mua cho bằng được nhe các bạn.


0/5 (2 vote)