Đầu gà thế nào là đạt yêu cầu ?

HỎI: Đầu gà ra sao mới đạt yêu cầu?

ĐÁP: Đầu gà điểm căn bản để bình chọn là gà hay cần phải nhanh nhẹn, ngoài cái điểm là có đôi mắt dữ dằn của mắt ó, mắt diều hâu, để khi ra kê trường, gà lánh né nhanh, không để gà địch quặp lấy, đá cho mà lãnh đủ bộ cựa sắt.

Đầu gà là phần cần thiết bởi vì gà có linh hoạt, cứ quan sát là thấy ngay đầu gà có nhanh nhảu hay chậm rì rì chạp.

Nếu đầu gà cấp tốc nhẹn, các bạn thấy ngay là nó không đứng lặng một chỗ, động đậy luôn. Như vậy Lúc cáp độ, thả ra để chọi, cái đầu đó khó mà bị đối thủ quặp lấy, nạp cho mấy cựa dao vào chỗ nhiệt.

Còn đầu gà lờ nhờ, tất nhiên chỉ nửa hiệp thôi, thì đã bị gà địch quặp lấy đầu.

Đầu gà phải đi liền với cổ gà, cổ phải tom có lực trông rất khỏe thì mới đồng thanh đồng thủ với đầu, và mới đánh giá là gà hay được.

Còn cổ gà nhìn có lực, thì không thể đánh giá là gà hay, đó là điều cực kì quan trọng mà thầy gà cần khác lạ nghiên cứu & phân tích lưu ý.

Có người thấy gà nhanh nhẹn, với bộ vảy đạt yêu cầu, cho là gà hay, chọn mua sắm về chơi, vậy mà đá đâu bại đấy, thật là gà chê, không hiểu là chạm mặt gà có cổ thiếu lực, một nhân tố đặc biệt trong “ kê pháp”.

Thí dụ người Nhanh nhẹn, mà đôi tay yếu đuối thì dù có túm lấy đầu ai, cũng không giữ đc người đó, còn túm lấy tay thì người đấy chỉ việc hất nhẹ đã văng bắn ra, còn gì là ra đòn, ra cước nữa.

Cổ gà cựa kì cần thiết trong việc xem tướng để đánh giá gà, nó rành rành ra trước mắt mọi người, thế mà đc liệt vào bí tướng do có ai lầm lấy cổ gà để sờ nắn xem cấu tạo của xương cổ như thế nào đâu.

Thế mà sự cấu tạo của bộ xương cổ có liền lạc với nhau, từ mắt ở gáy, liền với đầu, tới thân mình đều đặn ăn khớp với nhau, mới là cấu tạo đạt đòi hỏi của một cái cổ có lựcà

Cổ có lực thì khi gà quặp lấy đối phương, kẻ địch chưa kịp vùng vẫy, gà đã ra đòn, sử dụng cựa sắt ghim vào chỗ nhược của địch, khiến gà địch phải liệt tại kê trường.


0/5 (1 vote)